Mystic

Sedací kite trapéz Driver, Black

Sale price Price €163,70 Regular price €164,00 Unit price  per 

Tax included.

Pánský kitesurfový sedací trapez urèený pro Vaše pohodlí pøi nekoneèných jízdách zasnìženou plání nebo dlouhých pojezdù a výletù na vodì. Je jednak velmi pohodlný a jednak u nìj nehrozí, že by hák vyjíždìl nahoru pøi držení draka na dvanácté hodinì. Proto je sedací trapéz vhodný i pro zaèínající kitery.


TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

Jednoduché, ale pevné uchycení háku háèkem (Banana bar) pro snadné uvolnìní i v rukavicích.

Pevné a anatomicky tvarované opìrky pod nohy. Netlaèí i pøi dlouhých jízdách.

Mìkké neprenové okraje.

Boèní díly pøekryté neoprénem zabraòují odøení rukou.

Bezpeènostní systém pro uchycení leashe.