BIG BLUE Boards

Ozone ENDURO V3 (kite only), Blue

Sale price Price €1.386,10 Regular price Unit price  per 

Tax included.

KLÍÈOVÉ VLASTNOSTI

  -  široké využití - FREERIDE, WAVE, FREESTYLE

  -  open C - hybridní konstrukce

  -  vlastnosti draka jsou stejné pøi všech velikostech 4,6,7,8,9,10,12 a 14m

  -  perfektnì reaguje na poryvy - výkon øídíte polohou baru bez nutnosti trimování

  -  pøi odstøelení jednoduchý restart pøímo z vody

 

 

Enduro je jediný drak na trhu, jež pracuje s variabilní geometrií vývazu umožòující nastavení draka pro požadovaný styl, a to do nìkolika vteøin. Nejuniverzálnìjší produkt na trhu. Ozone Enduro V3 stojí na otevøené C shape platformì a disponuje obrovským depowerem, pøímou a rychlou reakcí, snadným ovládáním a poøádným zdvihem do skokù. To co dìlá z Endura zcela unikátní produkt je variabilní geometrie vývazu s níž byl drak navržen. V podstatì máte 3 draky v jednom a je jen na vás pro jaký styl se právì rozhodnete a kam vyrazíte.

  


TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

  -  na bar dosáhnou snadno dívky nebo rideøi s kraštíma rukama (požádejte o junior chickenloop)

  -  trimovací systém s ergonomickým klobouèkem - reaguje pøesnì a ihned

  -  pøesné øízení s možností nastavení tahu na bar

  -  bezkladkový systém co stále není na trhu hybridù standard

  -  one pump systém - nafukování a vyfukování pouze jedním ventilem

  -  použití nejkvalitnìjších materiálù Teijin D2 canopy a Teijin Dacron

  -  dvojitì šité a lepené švy

  -  vyztužená nábìžná hrana a také nejvíce namáhaná místa

  -  vnitøní zesílení a vyztužení odtokové hrany

  -  nízká hmotnost - kite létá od 3 m/s

  -  legendární Ozone kvalita, díky vlastním výrobním kapacitám