Enduro

Kiteboard Enduro Razor Karbon Twintip komplet

Sale price Price €344,00 Regular price €8.256,20 Unit price  per 

Tax included.

Ultralehký full karbon board verze 2. Umožní vám být na vodì déle než ostatní jezdci díky nízké hmotnosti a super rychlé odezvì prkna na vaše povely. Razor je støednì mìkká deska, která šetøí vaše kolena i pøi dlouhých pojezdech. Perfektnì nastoupává, necáká do oblièeje, hladce proøezává èop.

Jediný druhý celokarbonový kiteboard do 10.000 Kè za komplet na trhu! Vyroben v Èeské republice.


TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

Profilované dno
- dvojitá konkáva vás podrží pøi ostrém odrazu do vysokého skoku i pøi dopadu a usnadòuje nastoupávání
- vystouplá støedová podélná osa rozráží vodu pøi dopadech a odvádí energii do stran, takže vás i pøi tvrdém dopadu nebolí kolena

Profilovaná horní strana
- zúžený okraj desky pro snadné zaøíznutí pøi odrazu do skoku
- posílený støed desky mezi inzerty pro zachovaní odolnosti
- mìkèí špièky (vìtší flex) pro mìkké dopady

Støední, symetrický rocker (prohnutí) poskytuje dynamický pop, ale nebrzdí pøi nastoupávání.

ABS hrana chrání desku proti poškození pøi nárazech.

Posílené inzerty, mùžete jezdit i ve wake botièkách.

Ètyøi pozice inzertù pro nastavení šíøky postoje.


KOMPLET OBSAHUJE:

Board

Strapy a pady Brunotti

Finky 40mm x 135mm

Handle

Kontaktujte nás, pokud si chcete board vyzkoušet!