Mystic

Kiteboard Code V1 komplet

Sale price Price €590,50 Regular price Unit price  per 

Tax included.

High performance freeride deska od Ozonu. Rychlá, se skvìlým popem, hladce klouže po vodì. Urèená pro všechny ježdìní. V kompletu s Ozone Pady a Handlem.


TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

Freeride outline - hravá, velmi obratná deska.

Støední flex - prkno je tak akorát tvrdé. Dost tvrdé na poøádný pop, ale ne moc tvrdé, aby vás z nìj bolela kolena.

Støední rocker - prkno je rovnìž tak akorát prohnuté. Dost na poøádný odraz z vody a pop, ale ne moc na to, aby prkno nestoupalo.

Double Concave - dvì konkávy zlepšují vedení prkna vodou pøi stoupání a pomáhají ustát dopady ze skokù.

Velmi lehká deska, takže není tìžká, ani když jezdíte v botièkách.

Zvýšená odolnost insertù - vhodné i pro wake vázání.

V kompletu s Ozone Pady a Handlem.