Enduro

Enduro Speed Grey, 12'6" x 30" x 6"

Sale price Price €453,20 Regular price €15.537,20 Unit price  per 

Tax included.

 

Závodní paddleboardy pevné konstrukce jsou neskladné a nevhodné pro pøepravu. Tyto problémy øeší model Enduro Speed díky nafukovací konstrukci. Na druhou stranu rozmìry zajišují dostateèný komfort a rychlost pro delší výlety a na vìtší vzdálenosti. Paddleboard je dodávaný pouze ve variantnì „US fin“. Univerzální US box umožòuje volbu ploutvièky z široké nabídky. Model je vhodný také na nejrùznìjší akce a závody. V kombinaci s karbonovým pádlem tvoøí zbraò, která nažene strach všem vašim protivníkùm.

 


HLAVNÍ PARAMETRY:

 

-  Rozmìry: 12'6" x 30" x 6" (380 x 76 x 15 cm)

-  Výtlak 300 l

-  Konstrukce plováku je vícevrstvá, plovák má tedy maximální tuhost i odolnost

-  Mìkká EVA podložka na vrchní stranì

-  US Fin - jedna oddìlávací ploutev vhodná pøedevším na hlubokou vodu

-  Nosnost pøibližnì 120 kg

-  Souèástí je vychytaný bag pro snadnou manipulaci

-  Komplet obsahuje: board, pumpu, bag

 

Více na: www.enduropaddle.com