Mystic

Cestovní obal na prkno Elevate Boardbag Square, Black 1.65m

Sale price Price €201,20 Regular price Unit price  per 

Tax included.

Poøádný boardbag s koleèky je jeden z nejpraktiètìjších doplòkù jezdce na kitu a waku, který rád cestuje za vìtrem a super podmínkami. Spolehlivý bag znamená, že vìci jsou v bezpeèí, dokonale chránìné proti špatnému zacházení. Navíc všechno máte pìknì pohromadì, nic nezapomenete doma pøi rychlém balení tìsnì pøed odjezdem.


TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

Nejlehèí cestovní vak na trhu!!!

Odepínací koleèka. Váha bez koleèek 2,2 kg, s koleèky 3,4 kg!!!

Rozmìry 165 x 50 x 30 cm,

Dovnitø složíte: 3 x drak až do velikosti 14m + 2 x board + 4 ks pøíslušenství (neopren, trapez, ...)

Odvìtrávací ventil.

Strapy na utahování a zmenšení objemu.

Objem 240 litrù